Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
top of page

מהו ניתוח SWOT של העסק?

 

זה אולי נשמע מפחיד...אבל זה יכול להיות אפילו נחמד... מה שבטוח שזה מכריח אותך לחשוב על העסק בצורה חדשה.

קודם מה הפירוש של SWOT:

    - STRENGTHS  (חוזקות)

    - WEAKNESSES  (חולשות)
    - OPPORTUNITIES  (הזדמנויות)
    - THREATS  (איומים)
 

המטרה של ניתוח SWOT היא לעזור לך למצוא אסטרטגיה עסקית מנצחת עבור העסק שלך שלוקחת בחשבון את החולשות והחוזקות של העסק שלך ואת ההזדמנויות והאיומים שקיימים בשוק בו העסק שלך פועל וממנו הוא מושפע. ניתוח עצמו הוא בעצם רשימה מסודרת של חוזקות, חולשות, הזדמנויות ואיומים שקיימים לעסק שלך.

 

חוזקות וחולשות באות מתוך הסביבה הפנימית של העסק ( למשל זכות על פטנט/טכנולוגיה, ניסיון מקצועי, מיקום) וניתן לשלוט בהם ו/או לשנות אותם באמצעות החלטה ומשאבים.

הזדמנויות ואיומים באים מתוך הסביבה החיצונית לעסק (למשל המתחרים,  המחירים בשוק, תקינה) ולא ניתן לשלוט בהם ו/או להשפיע עליהם.

 

איך לבנות SWOT:

כדי לקבל SWOT  אובייקטיבי ומקיף מומלץ לעשות אותו יחד עם קבוצת אנשים הבאים מתחומים שונים. אנשים אלה יכולים להגיע מתוך הארגון או מחוצה לו. כדאי להביא אנשים המתמחים בשיווק, ניהול, מכירות, שירות לקוחות  ואפילו לקוחות קיימים או פוטנציאליים. בחלק מהמקרים, בעיקר בעסקים קיימים, ניתוח ה SWOY הוא הזדמנות נהדרת לחבר בין אנשי הצוות השונים בארגון מצד אחד, ולהביא את העובדים לרמת מחויבות גבוהה לארגון.

במסגרת הקבוצה עורכים את רשימת הSWOT.

ברגע שיש רשימת SWOT , ניתן ליצור את הרשימה הסופית שתהיה מסודרת לפי סדר עדיפיות – בראש יועמד המידע אשר נמצא בסדר עדיפות גבוה לטיפול, ובסוף ימצא המידע אשר יהיה בסדר עדיפות נמוך לטיפול.

הנה כמה שאלות שיעזרו להתניע את התהליך:

חוזקות -

מה העסק עושה הכי טוב?

אילו משאבים פנימיים יש ברשות הארגון? (כ"א, מומחים, ידע וטכנולוגיה, שת"פ, מוניטין , הון, אשראי ,  לקוחות קבועים, אמצעי הפצה)

איזה יתרון יש לעסק על המתחרים?

האם קיים יתרון מחדשנות, מפיתוח, מיכולת ייצור?

 

חולשות-

מה הגורמים שנמצאים בשליטתך ומונעים ממך להשיד או לשמור על יתרון תחרותי?

אילו נושאים ניתנים לשיפור בארגון, ואשר יכולים להביא אותך ליתרון תחרותי.

אילו משאבים חסרים לעסק  ( למשל, מומחים, אשראי, טכנולוגיה)?

האם העסק הנמצא במיקום לא טוב?

 

הזדמנויות -

אילו הזדמנויות קיימות בענף בו העסק נמצא ושהעסק יכול להפיק מהם שיפור בתוצאות?

האם יש גידול בשוק או שינויים שיכולים להביא לגידול בשוק?

האם כל הזדמנות היא משהו מתמשך או הזמנות רגעית וחד פעמית?

 

איומים -

מי המתחרים?

אלה גורמים שלא בשליטתך ויכולים לסכן את העסק?

האם יש שינויים ו/או התפתחויות קיימים בשוק שיכולים להוריד את רמת ההכנסות או הרווחים?

מה יכול לסכן את המאמצים השווקים של העסק?

האם יש שינוי מהותי במחירי הספקים או בזמינות חומרי הגלם?

האם יש טכנולגיה חדשה/מוצר חדש בשוק שיכול לסכן את העסק?

 

איך מתפתחים אסטרטגיה מתוך ניתוח ה SWOT:

ברגע שרשימת ה SWOT מוכנה ומתועדפת, אפשר לקבל החלטות לגבי אסטרטגיה קצרת מועד ואסטרטגיה ארוכת טווח. של העסק.

המשמעות העיקרית של ה SWOT היא למקסם את החוזקות וההזדמנויות ולמזער את הסיכונים והחולשות. כדי למצוא את הדרך לעשות זאת, יש להצליב בין המידע שקיים ב SWOT  - שיטת ה TOWS:

יש לתרגם את ה SWOT לטבלה הבאה:

בודקים את החוזקות ומוצאים דרך להשתמש בהם כדי לנצל הזדמנויות או למזער איומים. בהמשך בודקים אילו הזדמנויות מקטינים את ההשפעה של החולשות , ואיך מחזקים חולשות על מנת להקטין או להימנע מאיום.

 

 

 

 

  חוזקות

 

 

  חולשות

 

 

S

W

O

T

הזדמנויות

 

איזה חוזקות מביאות לניצול מקסימלי של הזדמנויות

אילו פעולות ניתן לעשות כדי להקטין את השפעת החולשות באמצעות ההזדמנויות שזוהו.

איומים

 

איך החוזקות יוכלו לעזור בהקטנת הסיכונים או הימנעות מהם

איזה חולשות יש לחזק על מנת להקטין או להימנע מהסיכונים

חוזקות

חולשות

באמצעות טבלה זאת ניתן להגיע לתוכנית אסטרטגית אותה יש לתרגם למשימות ותוכנית עבודה.

חשוב מאד – אחת לתקופה לבצע בקרת ביצועים ולוודא שהטבלה עדיין רלוונטית ושניתן להמשיך בתוכנית כמתוכנן. 

 

טיפ קטן לביצוע:

בעסק קיים - אחת לשנה, לפני הכנת התקציב השנתי, מומלץ לערוך ניתוח SWOT. גם אם אתה בעל עסק קטן, תגייס אנשים שאתה סומך עליהם לצורך המשימה החשובה הזאת. זה יכול להיות הצעד שיקפיץ את החברה שלך כמה צעדים קדימה.

בעסק חדש - ניתוח SWOT הכרחי כחלק מהתוכנית העסקית של היזמות . זהו תהליך שיכול ללמד רבות את היזם איפה כדאי להתמקד, ומה סדר הפעולות הרצוי כדי להתניע את היזמות.

bottom of page