Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
top of page

?

מהי נקודת איזון בעסק ואיך מחשבים אותה?

 

נקודת איזון בעסק היא נתון שכל בעל צריך להכיר - כמה מכירות יש לבצע כדי שהעסק יהיה מאוזן, דהיינו, לא ירוויח אבל גם לא יפסיד. הנתון הזה צריך להיות מתורגם לכמויות ועיתים אף לימים. כדי לדעת מהי נקודת האיזון של העסק, יש לדעת מה שיעור עלות המכר - כמה עולה הייצור (וכן, גם במתן שירותים יש עלות ייצור), ומה היקף ההוצאות הקבועות בעסק. ברגע שיש את שני הנתונים הנ"ל יש לחלק את סך ההוצאות הקבועות בעסק לשיעור הרווח הגולמי. נקודת האיזון היא דינמית ולכן יש לבדוק אותה אחת לתקופה.

bottom of page