Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
top of page

?

איך מכינים בקשת אשראי לבנק?

 

כדי להגדיל את הסיכויים להיענות בחיוב לבקשת אשראי יש להקפיד על הדברים הבאים:
1. לבנות מערכת יחסים שוטפת עם הבנקאי
2. להכין תוכנית עסקית שמראה את הפוטנציאל העסק ולהגיע עם מסמכים אשר מוכיחים את התחזיות (הסכמים עם לקוחות, ניתוח שוק, ביצועי העבר).
3. להיות ברורים לגבי היקף המימון הנדרש ועבור מה הוא (רכישת ציוד, פעילות שיווקית, הון חוזר).
4. להכין תחזית תזרימית הנגזרת מהתוכנית העסקית בה ניתן לראות את יכולת ההחזר של העסק.
5. להכין רשימת בטוחות שניתן להציע לבנק כבטחון להלוואה.

אם תקפידו על כל אלה, הסיכוי שלכם לקבלת הלוואה יהיה גבוה.

bottom of page