Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
top of page

?

יש לי עסק קטן, האם כדאי להכניס חשב / מנהל כספים כמשרה בעסק?

 

לפני שאענה, חשוב להבין מהו חשב ומהו מנהל כספים. רבים נוטים להתבלבל בין חשב לרו"ח, או בין חשב למנהל חשבונות. אך מדובר בשלושה תפקידים שונים לחלוטין עם אחריות שונה. מנהל החשבונות אחראי על ניהול ספרי העסק ועל הדיווחים השוטפים למוסדות המס – את מנהל החשבונות ניתן להעסיק כעובד או כספק שירותים. רו"ח חובה למנות רק וכאשר העסק מאוגד כחברה בע"מ, ואז תפקידו של הרו"ח הוא לבקר ולבדוק את נכונות הדוחות של העסק – את רו"ח אסור להעסיק כעובד אלא רק כספק שירותים מאחר והוא צריך להיות בלתי תלוי. אז מהו חשב? חשב אחראי על כל הדיווחים העסקיים של העסק – דוחות ביצוע, תזרימי מזומנים, עבודה מול הרו"ח ומול מנה"ח, ניתוחי תמחיר, הכנת תקציבים , בקרת גביה ותשלומים, עבודה מול הבנק ועוד. מנהל כספים כבר אחראי על האסטרטגיה הפיננסית והעסקית של העסק, עוזר בגיוס הון ומשקיעים ומטפל בכל הנושאים הפיננסיים של העסק.
בדרך כלל בעלים של עסק קטן עושה את כל הפעולות של חשב ומנהל כספים בעצמו. אז מתי כדאי לחשוב על קבלת שירותי חשבות וניהול כספים מאנשי מקצוע? כאשר קורה אחד משני המקרים הבאים: 1. כאשר בעל העסק מוצא את עצמו מתעסק ברוב הזמן עם נושאים כספיים כמו ניהול התזרים, מעקב ביצוע, ניהול מו"מ עם הבנקים, מעקבי גביה , בקרת תשלומים וכדו' ., ולא מתפנה לעסוק בפיתוח העסק, פיתוח המוצרים/השירותים שלו, ובחינת אסטרטגיות שיווקיות , ועקב כך העסק קופא על שמריו...דהיינו מתחיל ללכת אחורה.
2. אפשרות שניה לכניסה של חשב/ מנהל כספים מקצועי לעסק, כאשר הדרישות הפיננסיות מהעסק גדלות, כמו הכנת ערבויות לחוזים, גיוס משקיעים והון, מורכבות של נושאים ביטוחיים ומשפטיים ועוד, ובעל העסק אינו בקיא בעצמו בנושאים הללו, דבר העלול להזיק לעסק בטווח הקצר והארוך.

חשוב לציין שבשלבים הראשוניים לא חייבים להעסיק חשב/מנהל כספים במשרה מלאה ואף לא חלקית. היום ניתן לקבל שירותי חשבות במיקור חוץ המותאמים לצרכי הלקוח ולתקציבו.

bottom of page