Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
top of page

?

איך יודעים מי קהל היעד?

 

הגדרת קהל יעד לעסק, היא אחת הפעולות שכל בעל עסק חייב להקדיש לו זמן. ברגע שאנחנו יודעים מי קהל היעד שלנו, אנחנו יודעים איפה למצוא אותו, באיזו שפה לדבר אליו ובאילו אמצעים ניתן להגיע אליו. כדי לדעת מי קהל היעד, יש ראשית כל להגדיר מה הצורך שאנחנו רוצים לענות עליו - ברגע שיודעים להגדיר את הצורך, יותר קל להגדיר מי הקהל הפוטנציאלי אשר הצורך הזה קיים אצלו. קהל פוטנציאלי יש להגדיר לפי מקום מגורים, השכלה, מקום עבודה, גיל, מגדר, מצב סוציואקונומי, תחביבים וכדו'.

bottom of page