Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
top of page

?

איך מכינים תוכנית עסקית למיזם?

 

תוכנית עסקית היא כלי ניהולי חשוב מאד בבנייה של עסק חדש. תוכנית עסקית היא כמו GPS של העסק - אנחנו מחליטים על מטרה ועכשיו יש למצוא את הדרך שמתאימה לנו להגיע אליה - בהתחשב במשאבים, ביכולות ובכשרונות.
כדי לבנות תוכנית עסקית, יש להתייחס למספר נושאים:
1. המוצר 
2. השוק
3. המתחרים
4. אסטרטגיה שיווקית
5. תפעול העסק
6. ניתוח פיננסי

מאמר בנושא ניתן למצוא אצלנו באתר.

bottom of page