Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
top of page
הרצאות והדרכות

הרצאות והדרכות

 

לפעמים, כל מה שצריך זה כמה שעות ביחד, קצת דוגמאות, טיפים וכלים בשביל להשלים את מה שחסר או להתניע את מה שצריך התנעה.

בשביל זה יש לנו הרצאות וסדנאות.

 

אנחנו עושים את זה כבר למעלה משש שנים, בנושאים עסקיים, חשבונאיים ופיננסים, ובמסגרות שונות עבור גופיים פרטיים ומוסדיים (כמו למשל משרד הכלכלה במסגרת תכנית "יוזמים עסק").

 

על מה אנחנו מדברים?

 

התנהלות מול הבנקים (הרצאה)

- למה וכמה חשובה ההתנהלות מול הבנק?

- הכרת והבנת מושגים בנקאיים / מימוניים בסיסיים על מנת לאפשר דו שיח עסקי מול הבנק

- מה צריך לדעת ועל מה כדאי להקפיד כאשר מבקשים אשראי מהבנק

- הטיפים שיעזרו לכם להתנהל נכון (ולהצליח) מול הבנק

 

המחיר והתמחיר (הרצאה / סדנה)

- הכרת השלבים בקביעת מחיר

- כיצד לקבוע את עלות המוצר / השירות? (כולל שיטות להעמסת תקורה)

- כיצד לקבוע את המחיר לצרכן הסופי?

- מהי חשיבות נקודת האיזון וכיצד מחשבים אותה?

 

תכנית עסקית (הרצאה / סדנה)

- הכנת תכנית עסקית בשיטת "עשה זאת בעצמך"

- מבנה תכנית עסקית והדגשים שיש לשים בכל פרק ושלב

- קבלת פורמט "תכנית עסקית" להכנת תכנית עסקית עצמאית

 

ניהול תזרימי (הרצאה)

- הכרת דוח תזרים מזומנים

- קבלת כלים ושיטות לניהול נכון של תזרים המזומנים בעסק

 

דוחות כספיים (הרצאה)

- נעים להכיר: דוחות כספיים. מאזן, דוח רווח והפסד, תזרים מזומנים.

- הכרת מושגים חשבונאיים / עסקיים

- מהו "ניהול ספרים" ומהן השיטות לניהול הספרים של העסק

 

ניהול עסק מהבית (הרצאה)

- אלמנטים ניהוליים, חשבונאיים ומיסויים להצלחת ניהול העסק מ(נעלי) הבית. 

3.jpg
2.jpg
1.jpg
bottom of page